ASSUR MIFID

1. Aangeboden diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkosten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan: 1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informaite – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en corect en evenwichtig worden voorgesteld; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Ons kantoor neemt zicht voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

De algemene voorwaarden van de verschillende maatschappijen

Mobility
Mobility - Occasium
Familis
Health Care - Professional
Invest - AG Safe+
Invest - AG Fund+
Mini-sites Invest - AG Target+
Pension - Particulier
KID fiche - Top Multilife - AG Life Stability
AV - Top Rendement / Top Multilife
KID fiche - Top Multilife - Best of Bonds
KID fiche - Top Multilife
KID fiche - Top Multilife - Best of Real Estate
KID fiche - Top Multilife - Best of Equities
KID fiche - Top Multilife - AG Life Bonds Euro
KID fiche - Top Multilife - AG Life Cash Euro
KID fiche - Top Multilife - AG Life Bonds World
KID fiche - Top Multilife - Best of Market Opportunities
Folder - Spaar met maximaal fiscaal voordeel
KID fiche - Top Multilife - Best of Absolute Return Bonds
KID fiche - Top Multilife - AG Life Equities World
KID fiche - Top Multilife - Best of Emerging Markets
KID fiche - Top Multilife - AG Life Growth
KID fiche - Top Multilife - AG Life Equities Euro
Folder (inkomsten na uw pensioen)
KID fiche - Top Multilife - AG Life Balanced
Family
Health Care - Particulier
Habitation Woning Wohnung
Top Bike
Mini-sites Mobility - Camionette
Mini-sites Family - Responsibility
Mini-sites Invest - AG Fund+
Invest - For Kids
KID Fiche - For Kids - AG Life Stability
KID Fiche - For Kids - Best of Equities
KID fiche - For Kids - AG Life Equities Euro
KID Fiche - For Kids - AG Life Cash Euro
KID Fiche - For Kids - Best of Absolute Return Bonds
KID Fiche - For Kids - Galaxy
KID Fiche - For Kids - AG Life Equities Euro
KID Fiche - For Kids - Best of Emerging Markets
KID Fiche - For Kids - Best of Bonds
KID Fiche - For Kids - Universe
KID Fiche - For Kids - Best of Real Estate
KID Fiche - For Kids - Cosmos
KID Fiche - For Kids - AG Life Bonds World
KID Fiche - For Kids - Comet
KID fiche - For Kids
AV - For Kids
KID Fiche - For Kids - AG Life Growth
KID Fiche - For Kids - Planet
KID fiche - For Kids - AG Life Balanced
KID Fiche - For Kids - AG Life Bonds Euro
KID Fiche - For Kids - Best of Market Opportunities
KID fiche - For Kids - AG Life Equities World
Family - Accidents
Pension - Professional
Mini-sites Top Cycle
Mini-sites Familis
Mini-sites Mobility - CarSharing
Responsibily - Professional
Pension@Work
Assistance
Income protection
Omnimobility
Fire - Professional
Mini-sites Pension Professional
Invest - AG Target+
Mini-sites Health Care Particulier
Mini-sites Family - Accidents
Mini-sites Mobility - Car
Mini-sites Omnimobility
Invest - AG Business Invest (Private)
Actions - multidomain
Mini-sites Mobility - Moto
Mini-sites Habitation Woning Wohnung
IPID
Commerciële platen
Top Woning
Bestelwagen voor vervoer van zaken tot 3,5t
Top Mobility & Travel Assist
Voertuigen voor speciaal gebruik en werfmachines
Beroepsgebonden hospitalisatieverzekering
Bestelwagen voor vervoer van zaken tot 3,5t
Top Travel Assist
IPID Fiche Alle Risico’s Waardevolle Voorwerpen
Moto's en Bromfietsen
Bezoldigd personenvervoer
Medische en Paramedische Beroepen
Top Ongevallen
Bezoldigd personenvervoer
Voertuigen voor speciaal gebruik en werfmachines
Auto
Commerciële platen
AG Care Vision
Beroepsgebonden hospitalisatieverzekering
AG Care Vision
Moto's en Bromfietsen
Bijstand student in het buitenland
Caravans
Top TravelStop
Bestelwagen voor vervoer van zaken tot 3,5t
Beroepsgebonden verzekering tandzorgen
Top TravelStop
Bezoldigd personenvervoer
Top Handel
Top Ongevallen
Top Familiale
Auto
Speciale voertuigen
IPID Fiche Top Familiale
Speciale voertuigen
Moto's en Bromfietsen
Motortoestellen voor land- en tuinbouw
Top Woning
Beroepsgebonden verzekering ambulante zorgen
AG Care Hospitalisatie
Motortoestellen voor land- en tuinbouw
Medische en Paramedische Beroepen
Beroepsgebonden verzekering ambulante zorgen
Top Fiets
Speciale voertuigen
Commerciële platen
Top Machines
Top Fiets
Vervoer > 3,5t
Beroepsgebonden verzekering tandzorgen
Voertuigen voor speciaal gebruik en werfmachines
Motortoestellen voor land- en tuinbouw
Pleziervaartuigen
Bezoldigd personenvervoer
Top Woning
Motortoestellen voor land- en tuinbouw
Top Woning
Top Handel - Speciale Risico's
Providis Globale Rechtsbijstand
Mobility - Car
Mini-sites Invest
Mobility - Motorhome
Mini-sites Health Care Professional
Mini-sites Garden & Pool
Mini-sites mobility - occasium
Rent
Mobility - Pack CarSharing
Mobility - Camionette
Accidents - Professionals
Mini-sites Mobility
Mini-sites Rent
Mobility - Moto
Mini-sites Mobility - Motorhome
Mini-sites Pension Particulier
Garden & Pool
Placement vie - Beleggingen leven
Oxylife Invest - Beheersreglement - Algemene Voorwaarden 20220902
Oxylife Opportunity 5: Beheersreglement - 20140301
Oxylife Invest : Beheersreglement - Algemene Voorwaarden - 20150119
Oxylife Opportunity 2: Beheersreglement - Algemene Voorwaarden - 20121001
Oxylife Opportunity 1: Beheersreglement - Algemene Voorwaarden - 20121001
Oxylife Opportunity 4 - Beheersreglement - 20140220
Oxylife Opportunity 1: Beheersreglement - Algemene Voorwaarden - 20121001
Oxylife Opportunity 6: Beheersreglement - 20140620
Oxylife Opportunity 7 - Beheersreglement - 20140821
Oxylife Opportunity 3 - Beheersreglement - 20131226
A.V. / 03.2007
A.V. / 04.2010
A.V. / 06.2005
Life opportunity index : Beheersreglement - 20130201
Life opportunity selection 3 dynamic: Beheersreglement - 20130201
Life opportunity selection 2: Beheersreglement - Algemene Voorwaarden - 20130201
Life opportunity index 2 shortened: Beheersreglement - 20141030
Life opportunity selection : Beheersreglement - Algemene Voorwaarden - 20130201
Life Opportunity : Beheersreglement - 20070301
Life opportunity selection 4 dynamic: Beheersreglement - 20140807
Life opportunity selection 5 dynamic: Beheersreglement - 20150330
Life Opportunity selection 4 dynamic: Règlement de gestion - Conditions Générales - 20140807
Life Opportunity 2 - Beheersreglement - Algemene Voorwaarden - 20121001
Life opportunity selection 4: Beheersreglement - 20140807
Life opportunity selection 3 - Beheersreglement - 20140307
Life opportunity index 2 - Beheersreglement - 20141030
Life opportunity 3 - Beheersreglement - Algemene Voorwaarden - 20130101
Life opportunity selection 2 dynamic: Beheersreglement - Algemene Voorwaarden - 20130201
A.V. / Focus / 07.2014
Crest10 - Reglement van winstdeling - Algemene Voorwaarden - 20081001
Crest20 - Reglement van winstdeling - Algemene Voorwaarden - 20081001
Crest30 duo - Reglement van winstdeling - 20091101
Crest40 - Reglement van winstdeling - Algemene Voorwaarden - 20060901
Crest40 en Free Crest40 - Bijvoegsel - 20060615
CREST A.V. 06/2010
Crest30 - Reglement van winstdeling - Algemene Voorwaarden - 20060901
Mobilité / Mobiliteit (technical & commercial information)
Protection - Bescherming
Habitation / Woning
Pension plan pro
MyAXA Fidelity
MyAXA App
Personnes - Personen (professionnels)
Constitution pension - Pensioenopbouw
Personnes - Personen (technical & commercial information)
Biens et bénéfices / Goederen en winsten (professionnels)
Woordenlijst A.V. 06/2022
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20150801
Overzicht van de verzekeringen voor ondernemingen - 20160601
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20100401
Overzicht van de verzekeringen voor ondernemingen - 20110301
Overzicht van de verzekeringen voor ondernemingen - 20110601
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20110601
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20140401
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20201001
Gemeenschappelijke bepalingen - Algemene Voorwaarden - 20160601
Gemeenschappelijke bepalingen - Algemene Voorwaarden - 20100401
Overzicht van de verzekeringen voor ondernemingen - 20191001
Woordenlijst - 20230301
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden 20221017
Gemeenschappelijke bepalingen - Algemene Voorwaarden - 20110601
Cyber protection - Algemene Voorwaarden - 20160601
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20210301
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20101001
Overzicht van de verzekeringen voor ondernemingen - 20100401
Overzicht van de verzekeringen voor ondernemingen - 20101001
Gemeenschappelijke bepalingen - Algemene Voorwaarden - 20210301
Gemeenschappelijke bepalingen - Algemene Voorwaarden - 20140401
Gemeenschappelijke bepalingen - Algemene Voorwaarden - 20101001
Gemeenschappelijke bepalingen - Algemene Voorwaarden - 20191001
Cyber protection - Algemene Voorwaarden - 20191001
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20191001
Overzicht van de verzekeringen voor ondernemingen - 20140401
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20200201
AV - Full Machinery & .COM - 20210301
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20210101
Woordenlijst - Algemene Voorwaarden - 20160601
Risques Cyber / Cyber riscico's (professionnels)
Responsabilité / Aansprakelijkheid (professionnels)
A.V. / Telensia / Tussenvoegsel Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica / 07.2012
A.V. / Dienstverleners in informatica / 07.2012
Bedrijfsleiders / IPID fiche / 03.2018
A.V. / Bedrijfsleiders / 09.2016
A.V. / Talensia / Leraren, onderwijzers, surveillanten / 05.2009
A.V. / Talensia / Vastgoedmakelaars / 11.2006
A.V. / Bedrijfsleiders / 08.2012
A.V. / erkende boekhouders, erkende boekhouders fiscalisten / 01.2011
Dienstverleners in Informatica / IPID fiche / 03.2018
A.V. / Consultants / 09.2010
A.V. / Talensia / Consultants / 02.2015
Medische, paramedische en zorgsector / IPID fiche / 03.2018
A.V. / Talensia / Accountants en belastingconsulenten / 04.2011
A.V. / Talensia / Bedrijfsleiders / Non profit leaders liability / 02.2015
Comptables Agréés, Comptables Fiscalistes Agréés / Fiche IPID / 03.2018
A.V. / Talensia / bedrijfsleiders / Non profit leaders liability / 08.2012
A.V. / Medische, paramedische en zorgsector / 04.2015
A.V. / Talensia / Gerechtelijke Lasthebbers / Minnelijke Vereffenaars van Vennootschappen / 08.2012
Bedrijfsrevisoren / IPID fiche / 08.2018
A.V. / Talensia / Beroepsaansprakelijkheid / 02.2015
A.V. / accountants en belastingconsulenten / 02.2015
A.V. / Bedrijfsleiders / 02.2015
A.V. / Talensia / Gerechtelijke Lasthebbers / Minnelijke Vereffenaars van Vennootschappen / 02.2015
A.V. / Talensia / Artsen en paramedische beroepen / 05.2009
Vastgoedmakelaars / IPID fiche / 03.2018
A.V. / Erkende boekhouders, erkende boekhouders fiscalisten / 02.2015
A.V. / Studiebureaus / 04.2016
A.V. / Bijdekking aan de BA Bedrijf / 04.2012
Erkende Boekhouders, Erkende Boekhouders Fiscalisten / IPID fiche / 03.2018
A.V. / Beroepsaansprakelijkheid / 01.2012
A.V. / Talensia / Bijdekking aan de BA Bedrijf / 06.2003
Indépendants / Zelfstandigen
Protection Juridique / Rechtbijstand (Professionnels)
Protection - Bescherming
Indépendants / Zelfstandigen
SantéVet
Assistance voyage temporaire Long Trip
Assistance voyage annuelle Sport
Assurance annulation annuelle NoGo
Comfortlife annuel
Drive Across
Assistance voyage temporaire snow
Assistance voyage annuelle VIP
Assistance voyage annuelle Light
Assistance voyage Annuel Prestige
Assistance voyage Annuel Comfort
Assistance voyage Annuel Plus
Assistance voyage Annuel
Assistance voyage temporaire
Assistance voyage annuelle Smart
Drive Belgium
Algemene voorwaarden
IPID-Fiche

2. Toezicht van de FSMA

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 0892.874.805. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2.220.52.11, fax. +32 (0)2.220.52.75.

3. Beleid inzake belangenconflicten

In het licht van de AssurMiFID reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Meer informatie hieroven kan u terugvinden In onderstaand artikel.

4. Vergoeding

Voor onze diensten verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsondernemer, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Eventuele kosten of bijhorende lasten die zouden worden aangerekend zullen steeds op voorhand worden medegedeeld.

Beleid inzake belangenconflicten

Sinds 30 april 2014 is de AssurMiFID–regelgeving van toepassing op ons kantoor. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.
Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen. U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.

U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@credofin.be

Deze website gebruikt cookies om gegevens over uw gebruik van de website te verzamelen, te analyseren en te onthouden zodat wij u een betere surfervaring kunnen bieden
Akkoord Niet akkoord