ASSUR MIFID

1. Aangeboden diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkosten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan: 1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informaite – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en corect en evenwichtig worden voorgesteld; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Ons kantoor neemt zicht voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

De algemene voorwaarden van de verschillende maatschappijen

Habitation Woning Wohnung
Pension - Particulier
KID fiche - Top Multilife - AG Life Cash Euro
KID fiche - Top Multilife
KID fiche - Top Multilife - Best of Real Estate
KID fiche - Top Multilife - Best of Equities
KID fiche - Top Multilife - AG Life Bonds Euro
KID fiche - Top Multilife - AG Life Stability
Folder - Spaar met maximaal fiscaal voordeel
KID fiche - Top Multilife - AG Life Bonds World
KID fiche - Top Multilife - Best of Absolute Return Bonds
KID fiche - Top Multilife - Best of Market Opportunities
KID fiche - Top Multilife - AG Life Equities World
Folder (inkomsten na uw pensioen)
KID fiche - Top Multilife - AG Life Equities Euro
KID fiche - Top Multilife - Best of Bonds
KID fiche - Top Multilife - AG Life Balanced
KID fiche - Top Multilife - Best of Emerging Markets
AV - Top Rendement / Top Multilife
KID fiche - Top Multilife - AG Life Growth
Invest - AG Fund+
Mobility - Occasium
Health Care - Professional
Familis
Top Bike
Mobility
Invest - AG Safe+
Health Care - Particulier
Family
Mini-sites Mobility - Camionette
Mini-sites Family - Responsibility
Mini-sites Invest - AG Target+
Mini-sites Invest - AG Fund+
Responsibily - Professional
Invest - For Kids
KID Fiche - For Kids - AG Life Cash Euro
KID Fiche - For Kids - Best of Emerging Markets
KID Fiche - For Kids - Best of Absolute Return Bonds
KID Fiche - For Kids - Best of Bonds
KID Fiche - For Kids - Galaxy
KID Fiche - For Kids - Universe
KID Fiche - For Kids - AG Life Equities Euro
KID Fiche - For Kids - AG Life Bonds World
KID Fiche - For Kids - AG Life Stability
KID Fiche - For Kids - Best of Equities
KID Fiche - For Kids - Best of Real Estate
KID Fiche - For Kids - Cosmos
KID fiche - For Kids - AG Life Equities Euro
KID Fiche - For Kids - AG Life Growth
KID Fiche - For Kids - Comet
KID Fiche - For Kids - Planet
KID fiche - For Kids - AG Life Balanced
KID fiche - For Kids
AV - For Kids
KID Fiche - For Kids - AG Life Bonds Euro
KID Fiche - For Kids - Best of Market Opportunities
KID fiche - For Kids - AG Life Equities World
Pension - Professional
Family - Accidents
Income protection
Fire - Professional
Assistance
Omnimobility
Pension@Work
Mini-sites Top Cycle
Mini-sites Mobility - CarSharing
Mini-sites Familis
Mobility - Car
IPID
Mini-sites Omnimobility
Mobility - Motorhome
Invest - AG Target+
Invest - AG Business Invest (Private)
Mini-sites Health Care Professional
Mini-sites Invest
Mini-sites Pension Professional
Actions - multidomain
Mini-sites Garden & Pool
Mini-sites Health Care Particulier
Mini-sites Family - Accidents
Mini-sites Mobility - Car
Mini-sites Mobility - Moto
Mini-sites Habitation Woning Wohnung
Mobility - Moto
Mobility - Pack CarSharing
Mini-sites mobility - occasium
Garden & Pool
Accidents - Professionals
Mini-sites Mobility - Motorhome
Mobility - Camionette
Rent
Mini-sites Pension Particulier
Mini-sites Rent
Mini-sites Mobility
Cover cash
Comfort thuis speciaal / Confort spécial habitation
Crest Cap 10
Alle bouwplaatsrisico's
Opti-Plan Junior
Accidental Cash
MyAXA App
Omnium24+
AXA driveXperience
Car Travel
Accident Corporel - Persoonlijke Ongevallen
Buildimax
Continuez à entreprendre - Blijf ondernemen
Pension plan pro
Buildimo
MyAXA Fidelity
D@ylife protect
e@sycosy
Corporate ( Accidents du travail - Arbeidsongevallen )
Ongevallen Privé-Leven / Accidents de la vie privée
Assurances Techniques / Technische verzekering
Tienjarige aansprakelijkheid - Responsabilité décennale
Vacances - Vakantie
pick-up & delivery
Confort Vélo / comfort Fiets
Capital Cash
AXA Prevention Check
eHome
Pension plan fisc
AXA Apps - AXA Drive & AXA Services
Camionette pour profesionnel / bestelwagen voor p
AXA Life Safety
AXA Assistance
Verzekering ongevallen Privé-Leven
Free Income
LAR & The Legal Village
LAR Family / IPID Fiche / Priveleven / Fix / 06.2018
LAR Legal Assistant / IPID Fiche / Mijn familie / 06.2018
LAR Business / IPID Fiche / PatrimoniumMedeEigedom / 06.2018
A.V. / Rechtsbijstand / LAR Business / 10.2017
LAR Business / IPID Fiche / Priveleven / Full / 06.2018
LAR Family / IPID Fiche / Priveleven / Full / 06.2018
LAR Business / IPID Fiche / GDPR / 06.2018
LAR Legal Assistant / IPID Fiche / Mijn aankopen / 06.2018
LAR Business / IPID Fiche / Pleziervaartuig / 06.2018
E.mail signature / Rectangle / 300 x 150 / NL
LAR Business / IPID Fiche / Patrimonium Professioneel / 06.2018
LAR Family / IPID Fiche / Woning / Fix / 06.2018
LAR Business / IPID Fiche / Auto / Fix / 06.2018
LAR Legal Assistant / IPID Fiche / Mijn omgeving / 06.2018
LAR Business / IPID Fiche / Woning / Full / 06.2018
A.V. / Rechtsbijstand / Family / 10.2015
A.V. / LAR Legal Assistant / Mijn familie / 02.2017
LAR Legal Assistant / IPID Fiche / Mijn woning / 06.2018
LAR Family / IPID Fiche / Priveleven / Flex / 06.2018
A.V. - LAR Business - Legal Village - 10.2020
A.V. / LAR Legal Assistant / Ik en de overheid / 02.2017
LAR Legal Assistant / IPID Fiche / Mijn werk / 06.2018
LAR Business / IPID Fiche / ProRetailFree / Flex / 06.2018
LAR Family / IPID Fiche / Woning / Flex / 06.2018
LAR Business / IPID Fiche / Na brand / 06.2018
A.V. - LAR Family - 10.2019
LAR Family / IPID Fiche / Auto / Full / 06.2018
A.V. / LAR Legal Assistant / Mijn werk / 02.2017
A.V. / LAR Legal Assistant / Mijn woning / 02.2017
A.V. / LAR Legal Assistant / Mijn aankopen / 02.2017
LAR Business / IPID Fiche / ProRetailFree / Full / 06.2018
A.V. / Rechtsbijstand / LAR Family / 10.2017
A.V. / LAR Legal Assistant / Algemene bepalingen / 02.2017
LAR Legal Assistant / IPID Fiche / Ik en de overheid / 06.2018
LAR Family / IPID Fiche / Pleziervaartuig / 06.2018
LAR Business / IPID Fiche / ProRetailFree / Fix / 06.2018
LAR Business / IPID Fiche / Auto / Full / 06.2018
LAR Family / IPID Fiche / Priveleven / eProtect / 06.2018
A.V. / Rechtsbijstand LAR / Family eProtect / 03.2016
LAR Family / IPID Fiche / Woning / Full / 06.2018
LAR Legal Assistant / IPID Fiche / Mijn verplaatsingen / 06.2018
A.V. / LAR / Rechtsbijstand / Business / 10.2015
LAR Family / IPID Fiche / Auto / Fix / 06.2018
A.V. / LAR Legal Assistant / Mijn verplaatsingen / 02.2017
LAR Business / IPID Fiche / ProRetailFree / Full / UitbreidingInnovatieEnReputatie / 06.2018
A.V. / LAR Legal Assistant / Mijn omgeving / 02.2017
BA Beroep - RC Professionnelle
A.V. / erkende boekhouders, erkende boekhouders fiscalisten / 01.2011
A.V. / Talensia / Vastgoedmakelaars / 11.2006
A.V. / Bedrijfsleiders / 09.2016
A.V. / Bedrijfsleiders / 08.2012
A.V. / Talensia / Leraren, onderwijzers, surveillanten / 05.2009
A.V. / Dienstverleners in informatica / 07.2012
Bedrijfsleiders / IPID fiche / 03.2018
A.V. / Telensia / Tussenvoegsel Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica / 07.2012
A.V. / Talensia / Consultants / 02.2015
A.V. / Talensia / Bedrijfsleiders / Non profit leaders liability / 02.2015
A.V. / Talensia / Accountants en belastingconsulenten / 04.2011
A.V. / Consultants / 09.2010
Comptables Agréés, Comptables Fiscalistes Agréés / Fiche IPID / 03.2018
A.V. / Talensia / bedrijfsleiders / Non profit leaders liability / 08.2012
Medische, paramedische en zorgsector / IPID fiche / 03.2018
Dienstverleners in Informatica / IPID fiche / 03.2018
A.V. / Talensia / Gerechtelijke Lasthebbers / Minnelijke Vereffenaars van Vennootschappen / 08.2012
A.V. / Talensia / Beroepsaansprakelijkheid / 02.2015
A.V. / accountants en belastingconsulenten / 02.2015
A.V. / Bedrijfsleiders / 02.2015
A.V. / Medische, paramedische en zorgsector / 04.2015
Vastgoedmakelaars / IPID fiche / 03.2018
Bedrijfsrevisoren / IPID fiche / 08.2018
A.V. / Erkende boekhouders, erkende boekhouders fiscalisten / 02.2015
A.V. / Talensia / Artsen en paramedische beroepen / 05.2009
A.V. / Talensia / Gerechtelijke Lasthebbers / Minnelijke Vereffenaars van Vennootschappen / 02.2015
A.V. / Talensia / Bijdekking aan de BA Bedrijf / 06.2003
A.V. / Beroepsaansprakelijkheid / 01.2012
Erkende Boekhouders, Erkende Boekhouders Fiscalisten / IPID fiche / 03.2018
A.V. / Bijdekking aan de BA Bedrijf / 04.2012
A.V. / Studiebureaus / 04.2016
Crest
Incendie Tous Risques Sauf - Brand Alle Risico's behalve
Assurance solde restant dû – Schuldsaldoverzekering
Cyber Protection
Pension plan pro PLCI / VAPZ
Pension plan
SantéVet
Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid
Essential for health
Comfortlife annuel
Assistance voyage temporaire Long Trip
Drive Across
Assistance voyage annuelle Sport
Assurance annulation annuelle NoGo
Assistance voyage temporaire snow
Assistance voyage annuelle VIP
Assistance voyage Annuel Comfort
Assistance voyage temporaire
Assistance voyage annuelle Light
Assistance voyage Annuel Plus
Assistance voyage annuelle Smart
Assistance voyage Annuel Prestige
Assistance voyage Annuel
Drive Belgium
Algemene voorwaarden
IPID-Fiche

2. Toezicht van de FSMA

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 0892.874.805. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2.220.52.11, fax. +32 (0)2.220.52.75.

3. Beleid inzake belangenconflicten

In het licht van de AssurMiFID reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Meer informatie hieroven kan u terugvinden In onderstaand artikel.

4. Vergoeding

Voor onze diensten verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsondernemer, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Eventuele kosten of bijhorende lasten die zouden worden aangerekend zullen steeds op voorhand worden medegedeeld.

Beleid inzake belangenconflicten

Sinds 30 april 2014 is de AssurMiFID–regelgeving van toepassing op ons kantoor. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.
Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen. U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.

U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@credofin.be

Deze website gebruikt cookies om gegevens over uw gebruik van de website te verzamelen, te analyseren en te onthouden zodat wij u een betere surfervaring kunnen bieden
Akkoord Niet akkoord